НАЧАЛО ОБЕКТИ ПАРТНЬОРИ ДЕЙНОСТИ КОНТАКТИ ЗА НАС
`

Строително - монтажни и пътни работи на обект «Кърджали - Маказа»- II етап големи съоръжения»

          •    Мост над р. Читак дере, представляващ 5 отворно съоръжение с дължина 100м;
          •    Мост над р. Джебелска, представляващ 5 отворно съоръжение с дължина 108м;
          •    Мост над р. Саръяр дере, представляващ 6 отворно съоръжение с дължина 128м;
          •    Мост над р. Безименна, представляващ 3 отворно съоръжение с дължина 60м;
          •    Мост над Голяма река, представляващ 10 отворно съоръжение с дължина 200м;
          •    Мост над р. Върбица, представляващ 15 отворно съоръжение с обща дължина
300м, в т.ч. удължението от 120м по последващ проект;
          •    Пътен подлез за с. Градинка;
          •    Селскостопански подлез с. Загорско;          Общата стойност на проекта надвишава 5 000 000 лв.