`ϓ - 27.10.2014 .                                                                    

      27.10.2014. ϓ . 60 100 000 000 .